Muji week 無印良品週間

購物, 大特價
推薦
Muji week
1/5
Photograph: Courtesy Muji HK
Muji week 2020
2/5
Photograph: Courtesy Muji HK
Muji week
3/5
Photograph: Courtesy Muji HK
Muji week
4/5
Photograph: Courtesy Muji HK
Muji week
5/5
Photograph: Courtesy Muji HK

Time Out 說

「Muji week 無印良品週間」由11月6日至15日舉行,一連十日推出多款限定優惠,秋冬服飾、護膚品、生活用品到 Café&Meal MUuji 限定堂食優惠。免費下載 Muji passport 成為新會員,可享任何購物或餐飲堂食消費額外九折優惠,首次消費淨值滿$100或以上,可獲贈價值$20 Muji 積分。

詳情

你或許也會喜歡