Tokyo Sonata

電影, 戲劇
Tokyo Sonata

上映詳情

片長: 119分鐘

演員與幕後

導演: Kiyoshi Kurosawa
編劇: Sachiko Tanaka, Kiyoshi Kurosawa, Max Mannix
演員: Yu Koyanagi
Kanji Tsuda
Kyoko Koizumi
Koji Yakusho
Kai Inowaki
Teruyuki Kagawa
Haruka Igawa