Metropolis (Metoroporisu)

電影, 動畫

上映詳情

片長: 107分鐘

演員與幕後

導演: Rintaro
編劇: Katsuhiro Otomo
演員: Kei Kobayashi
Taro Ishida
Kohki Okada
Kousei Tomita
Yuka Imoto