Metropolis (Metoroporisu)

電影, 動畫

上映詳情

片長:
107分鐘

演員與幕後

導演:
Rintaro
編劇:
Katsuhiro Otomo
演員:
Kei Kobayashi
Taro Ishida
Kohki Okada
Kousei Tomita
Yuka Imoto