Boy (Shonen)

電影, 戲劇
Boy (Shonen)

上映詳情

片長:
97分鐘

演員與幕後

導演:
Nagisa Oshima
編劇:
Tsutomu Tamura
演員:
Fumio Watanabe
Akiko Koyama
Tetsuo Abe
Tsuyoshi Kinoshita