Boy (Shonen)

電影, 戲劇
Boy (Shonen)

上映詳情

片長: 97分鐘

演員與幕後

導演: Nagisa Oshima
編劇: Tsutomu Tamura
演員: Fumio Watanabe
Akiko Koyama
Tetsuo Abe
Tsuyoshi Kinoshita