An Autumn Afternoon (Sanma no aji)

電影
An Autumn Afternoon (Sanma no aji)

上映詳情

片長: 112分鐘

演員與幕後

導演: Yasujiro Ozu
編劇: Kogo Noda, Yasujiro Ozu
演員: Chishu Ryu
Shima Iwashita
Shinichiro Mikami
Keiji Sada
Mariko Okada
Teruo Yoshida