Akira (1988)

電影, 動畫
Akira (1988)

上映詳情

片長:
124分鐘

演員與幕後

導演:
Katsuhiro Otomo
編劇:
Katsuhiro Otomo, Izo Hashimoto, Katsuji Misawa
演員:
Mitsuo Iwata
Nozomu Sasaki
Mami Koyama
Taro Ishida
Tetsusho Genda